Ostatnie dni na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022

28 czerwca 2023 |

W ostatnich 3 latach obowiązywały wydłużone terminy sprawozdawcze za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021 z uwagi na pandemię koronawirusa. W bieżącym roku nastąpił powrót do terminów określonych w ustawie o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 podmiotu, którego rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinno zostać zatwierdzone nie później niż w najbliższy piątek 30 czerwca.

Spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powinny sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Roczne sprawozdanie finansowe powinno natomiast zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe należy złożyć wraz z dokumentami towarzyszącymi do KRS w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia.

Tym samym ostateczne terminy sprawozdawcze za 2022 rok w przypadku podmiotów, których rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, upływają:

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego,
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Z uwagi na to, że w tym roku dzień 15 lipca wypada w sobotę, termin ten zostaje automatycznie przesunięty na najbliższy dzień roboczy, tj. 17 lipca 2023 r. (poniedziałek).


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ