Dodatkowe 12 miesięcy ulgi – Mały ZUS Plus

11 sierpnia 2023 |

Od 1 sierpnia 2023 r. przedsiębiorcy, którzy skorzystali z Małego ZUS Plus mogą cieszyć się niższymi składkami na ubezpieczenia społeczne przez kolejne 12 miesięcy. Tym samym łączny okres korzystania z ulgi wynieść może aż 48 miesięcy.

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus to ulga w składkach na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców, których przychód nie przekracza 120 tys. zł. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne do końca lipca 2023 r. można było płacić maksymalnie przez 36 miesięcy.

Kto może skorzystać z dodatkowego okresu ulgi?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy ulgi w składkach pod warunkiem, że ich przychód w 2022 roku nie przekroczył 120 tys. zł oraz:

  • przynajmniej w jednym miesiącu w 2023 roku korzystali z Małego ZUS Plus,
  • w 2023 roku, w związku z upływem 36 miesięcy, przestali korzystać z Małego ZUS Plus.

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali 36 miesięcy Małego ZUS Plus w 2022 roku, nie będą mogli skorzystać z 12 dodatkowych miesięcy ulgi.

Komu przysługuje dodatkowe 12 miesięcy ulgi automatycznie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien doliczyć dodatkowe 12 miesięcy ulgi automatycznie przedsiębiorcom, którzy:

  • w sierpniu 2023 roku nie wykorzystali 36 miesięcy Małego ZUS Plus,
  • w lipcu 2023 roku wykorzystali 36 miesięcy Małego ZUS Plus.

Kto musi zgłosić się po dodatkowe 12 miesięcy ulgi?

Aby skorzystać z dodatkowej ulgi do ubezpieczeń muszą zgłosić się przedsiębiorcy, którym w pierwszej połowie 2023 roku (do 30 czerwca) skończył się Mały ZUS Plus, jeżeli zgłosili się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12. W takim przypadku do ZUS należy złożyć:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (druk ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, w przypadku kontynuowania działalności prowadzonej w 2023 roku,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – w przypadku podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo 0592.

Ważne! Ulga zacznie obowiązywać od 1 dnia następnego miesiąca po dokonaniu zgłoszenia. Przykład: Jeżeli płatnik dokona zgłoszenia w sierpniu 2023 r., to zostanie on objęty dodatkowym okresem ulgi od 1 września 2023 r.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba przekazać wymagane dokumenty do ZUS najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ