Aktualności prawne – lipiec 2022 r.

20 lipca 2022 |

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl artykułów, w których postaramy się przedstawić Państwu informacje o najważniejszych zmianach w prawie. Skupimy się przede wszystkim na aktualnościach w prawie gospodarczym, a w szczególności w prawie spółek handlowych.

Wakacje kredytowe już od sierpnia

Wakacje kredytowe obejmą wszystkie umowy o kredyt hipoteczny zaciągnięty w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, spełniające wymogi ustawy o kredycie hipotecznym. Skorzystać z nich będą mogli kredytobiorcy będący konsumentami, posiadający kredyty hipoteczne w złotych polskich oparte o stawkę WIBOR albo kredyty o stałym oprocentowaniu. Wakacje kredytowe nie dotyczą kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek. Wnioski o wakacje kredytowe będzie można złożyć już od 29 lipca, czyli od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Więcej informacji na ten temat przedstawimy w odrębnym artykule.

Cyfryzacja procesu budowlanego

Sejm 7 lipca przyjął ustawę o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają cyfryzację procedury budowlanej m.in. poprzez umożliwienie prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej (Elektroniczny Dziennik Budowy) oraz umożliwienie prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej (Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego).

Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu i ma wejść w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Część zmian wejdzie w życie już 1 sierpnia 2022 r.

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym podatkiem od banków

W Ministerstwie Finansów trwają dyskusje nad wprowadzeniem nowego podatku od nadmiarowych zysków banków. Aktualnie banki płacą od swoich zysków podatek dochodowy od osób prawnych oraz podlegają podatkowi od niektórych instytucji finansowych.

KNF planuje zmiany w Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie  bancassurance, a więc w zakresie bankowości ubezpieczeniowej. Konsultacje publiczne w sprawie projektu będą trwać do 29 lipca. W projekcie znalazła się między innymi zmiana polegająca na wyeliminowaniu rekomendacji do opracowywania i przekazywania klientowi tzw. karty produktu, tj. materiału informacyjnego o produkcie ubezpieczeniowym.

Rząd rozważa wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków niektórych sektorów

Z uwagi na aktualną sytuację gospodarczą spowodowaną m.in. wojną na Ukrainie, Rząd rozważa wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych osiąganych przez spółki gazowe i energetyczne. Podobny podatek wprowadzono już m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii.

Planowane zmiany w ustawie o VAT

Rząd planuje przyjąć w czwartym kwartale 2022 r. projekt nowelizacji ustawy o VAT. Zmiany dotyczyć mają m.in. rozliczania podatku VAT. Nowe przepisy mają znieść 20-procentową sankcję za zawyżenie zwrotu VAT, w przypadku gdy takie zawyżenie było wynikiem pomyłki podatnika, a nie jego świadomego działania. Planowane jest także nałożenie na banki i inne instytucje finansowe nowych obowiązków informacyjnych w zakresie transakcji firm prowadzących transgraniczny handel elektroniczny. Obowiązek powstanie wówczas, gdy płatnik zrealizuje ich ponad 25 razy w danym kwartale na rzecz tego samego odbiorcy. Pozostaje nam czekać na projekt nowelizacji.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ